Ouderschapsplan, wanneer maak je deze en wat zet je er in?

Ongeacht je samenlevingsvorm, dus samenwonend, gehuwd of geregistreerd partnerschap, zodra je gezamenlijk gezag hebt over de minderjarige kinderen, dien je een ouderschapsplan op te stellen. Ben je samenwonend dan is er geen controle of er werkelijk een ouderschapsplan is. Ben je gehuwd of geregistreerd partner met minderjarige kinderen, dan vindt scheiding altijd plaats via de rechtbank. De rechter controleert dan of er een ouderschapsplan is en of de gemaakte afspraken voldoende in het belang van de kinderen zijn. Ook toetst de rechter hoe de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan zijn betrokken.

Wat staat er in het ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan staat onder andere waar de kinderen hun hoofd verblijfsplaats hebben, de zorg en contact regeling, maar ook de hoogte van de kinderalimentatie (dus wie op welke wijze bedraagt aan de kostenvan de kinderen). Het ouderschapsplan is om de afspraken vast te leggen, zodat er in de toekomst geen onduidelijkheden ontstaan over de opvoeding en de omgang met kinderen. In de praktijk blijkt het makkelijker om incidenteel van het ouderschapsplan af te wijken, dan niet gemaakte afspraken vast te leggen.

Wij adviseren samenwoners ook altijd een ouderschapsplan op te stellen en indien er geen gezamenlijk gezag is in ieder geval de omgangsregeling vast te leggen.

Op internet zijn goede voorbeelden van ouderschapsplannen te vinden.

Geschreven door
Jeroen
, simpeluitelkaar.nl

Lees ook deze artikelen uit ons blog: