Scheiding en hypotheek is en blijft complex

Op 22 mei 2019 verscheen in het Financieel Dagblad een artikel dat standaard hypotheken steeds meer online kunnen en dat hypotheekadviseurs alleen nog bij complexere vraagstukken nodig zijn. Door digitalisering en het steeds makkelijker kunnen opvragen van gegevens zal voor de standaard situaties met steeds minder documenten en steeds sneller een hypotheek geregeld kunnen worden.

Hoe zit het dan met scheiding?

In hetzelfde artikel komt men tot de conclusie dat expats, ondernemers en hypotheken bij echtscheiding onder de complexe hypotheken vallen. Dat de hypotheek bij echtscheiding complex is heeft afgezien van de emotie rondom het traject vooral te maken met de fiscaliteiten, de zogezegde beheertoets die banken hanteren en de vraag of erbij geleend moet worden om de ex partner uit te kopen.

Wanneer een van beide partners blijft wonen in de oude echtelijke woning spreken banken van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. De vertrekkende partner wordt van de schuld hoofdelijk ontslagen en feitelijk koopt de blijvende partner een deel van de woning. Is er geen verhoging van de hypotheek nodig dan geldt er een verruimde toets. Deze toets wordt de beheertoets genoemd, waarbij de achterblijvende partner meer kan lenen dan wanneer hij of zij alleen een andere woning koopt. Er wordt veel meer getoetst op werkelijke lasten.

Omdat er in het algemeen voor 50% van de woning wordt gekocht (overgenomen), dient deze lening in het algemeen minimaal middels annuïteiten te worden afgelost. Omdat er gekocht wordt, mag dit leningdeel weer in 360 maanden worden afgelost. Omdat er reeds 50% in bezit is kan dat deel van de totale financiering ongewijzigd doorlopen.

Bovenstaande is heel kort (dus zeker niet volledig) een beschrijving hoe banken met hoofdelijk ontslag omgaan. In de praktijk ligt dit inderdaad veel complexer. De rentevaste termijn speelt een rol, de oude hypotheekvorm, of er toch wat bijgeleend dient te worden om de gewezen partner uit te kopen en uit de hoofdelijkheid te ontslaan. Door slim om te gaan met alle vermogensbestanddelen, schulden en waardering van de vermogensbestanddelen is er meer mogelijk! En dat lukt dus voorlopig niet digitaal.

Geschreven door
Jeroen
, simpeluitelkaar.nl

Lees ook deze artikelen uit ons blog: