Uit elkaar en bijna op vakantie

Wanneer beide ouders het gezag hebben over hun minderjarige kinderen, maar niet samen op vakantie gaan, dienen zij het formulier toestemming voor reizen met minderjarige naar het buitenland bij zich te hebben.

Aangezien gescheiden ouders doorgaans niet samen op vakantie gaan is het zinvol om bijtijds met de andere ouder de vakantieplannen te bespreken. Naast het toestemmingsformulier (te downloaden) dient de ouder die met het kind op reis gaat, tevens een kopie paspoort of id-kaart van de andere gezaghebbene ouder plus een internationaal uittreksel van de gemeentelijke basisregistratie van het kind met daarop vermeld de oudergegevens.

Bij gezamenlijk gezag na een aantekening in het gezagsregister of een uitspraak van de rechter, een uittreksel uit het gezagsregsiter. In de meeste gevallen geldt dit voor ouders die hebben samengewoond, waarbij na erkenning van de vader tevens op basis van een gezamenlijk verzoek van beide ouders bij de griffie van de rechtbank om gezamenlijk gezag is verzocht. Bij huwelijk en geregistreerd partner is gezamenlijk gezag bij wet geregeld.

Lees meer over reizen met minderjarige kinderen op nederlandwereldwijd.nl.

Geschreven door
Jeroen
, simpeluitelkaar.nl

Lees ook deze artikelen uit ons blog: