Verkorten partneralimentatie van 12 naar 5 jaar

Op 21 mei 2019 is in de eerste kamer het voorstel om de duur van de partneralimentatie van 12 terug te brengen naar 5 jaar goedgekeurd. De nieuwe stelregel is dat iemand zijn minder verdienende ex-partner vanaf het moment van scheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar.

Let op, dit geldt niet voor iedereen. Er zijn een drietal uitzonderingen. Wanneer een stel kinderen heeft kan de duur van de partneralimentatie gelden tot het jongste kind twaalf jaar is geworden. Wie langer dan vijftien jaar is getrouwd en op het moment van scheiding binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, kan tot de AOW aanspraak maken op partneralimentatie. Een derde uitzondering vervalt zeven jaar na invoering van de wet: alimentatiegerechtigden boven de vijftig die langer dan vijftien jaar getrouwd waren krijgen tien jaar doorbetaald (bron: eerstekamer.nl).

Deze wetswijziging gaat (naar verwachting) in per 1 januari 2020 en geldt niet voor bestaande regelingen. Dus ontvang je, of krijg je partneralimentatie dan zullen de afspraken door de nieuwe wetgeving niet aangepast worden.

Geschreven door
Jeroen
, simpeluitelkaar.nl

Lees ook deze artikelen uit ons blog: