PRIVACYVERKLARING

Vivantus is een onderneming die zich op meerdere gebieden inzet om mensen te begeleiden om hun woonwensen te realiseren. Dit doen we met onze diensten op het gebied van makelaardij, hypotheken en verzekeringen. Vivantus heeft als kernactiviteiten het begeleiden van het proces van het verkopen of kopen van een (nieuwbouw)woning of BOG object, het adviseren van (potentiële) klanten over hypothecair- en ander krediet en verzekeringen, bemiddeling bij de totstandkoming van krediet- en verzekeringsovereenkomsten en het bemiddelen bij echtscheidingen. Daar hebben we in veel gevallen informatie voor nodig. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens. We zijn ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we u hierover. Heeft na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Voor de verwerkingen is één van onze BV’s in de onderneming verwerkingsverantwoordelijke. In deze BV’s zitten alle vestigingen van Hoekstra & van Eck Makelaardij, Hendriks Makelaardij, Brockhoff Makelaars, Hoekstra & van Eck Verzekeringen, Hendriks Assurantien, Petra De Kleermaeker, Thijssen Makelaardij, Schuitema Hoekstra & van Eck, Zaans Hypotheek Huis, een aantal vestigingen van De Hypotheekshop en Simpeluitelkaar. Zie https://www.vivantus.nl/contact/locaties voor een uitgebreid overzicht van onze vestigingen.

De rechtsgronden waarop wij uw gegevens verwerken

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
- het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u;
- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
- de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken; - voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie (marketing e.d.). Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij
indien gewenst. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Als we niet tegemoet kunnen komen aan een verzoek zullen we u dit gemotiveerd laten weten.
U kunt verzoeken richten aan gegevensbescherming@vivantus.nl

Links naar andere websites 

Op onze websites staan een aantal links naar websites van onze partners en andere externe organisaties. Als u daarop klikt, wordt de website van die organisatie geopend. Zodra u op de website van een van deze externe organisaties bent, is het privacybeleid van die organisatie van toepassing.

Externe partijen
In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen, zoals bijvoorbeeld notarissen, NVM en geldverstrekkers. We zullen uw gegevens echter nooit aan partijen doorverkopen. Zoals gezegd werken we in sommige gevallen samen met externe dienstverleners. Zij mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor het overeengekomen doel. Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Lees hier meer over in ons cookiebeleid. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan, zoals de Belastingdienst of Justitie. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Waar worden uw gegevens opgeslagen 
Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werken we met verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. Met de partijen (verwerkers) die deze applicaties aanbieden maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werken we uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘EU-US Privacy Shield’ vallen. Ontwikkelingen worden nauw gevolgd om uw privacy te kunnen blijven waarborgen. , Wilt u hierover meer informatie ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we organisatiebreed de volgende maatregelen genomen:- er zijn met iedere werknemer afspraken gemaakt over het veilig en integer omgaan met uw gegevens; - onze medewerkers maken enkel gebruik van mobiele apparaten welke in beheer zijn en die bij verlies van op afstand kunnen worden gewist door een daarvoor aangewezen bevoegd persoon. Apparaten op vaste werkplekken worden na uitloggen automatisch gewist; - Logische wachtwoordbeveiliging, zoals verplichte pincodes en sterke wachtwoorden op alle zakelijke gegevensdragers; - op onze kantoren staan afgesloten papierbakken voor vertrouwelijk papier; - er worden uitsluitend beveiligde internet- en netwerkverbindingen gebruikt, welke niet toegankelijk zijn voor derden; - we werken waar mogelijk met een klantportaal zodat u uw gegevens direct na inloggen in kunt zien en bewerken en u deze niet hoeft te versturen per mail of post. Zo voorkomen we onnodige verwerkingen en mogelijke invoer- en overname fouten; - we sluiten verwerkersovereenkomsten met partijen die gegevens voor ons verwerken; - wij hebben een stringent ict beleid.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor in deze privacyverklaring aangegeven doeleinden en voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. 

Website
Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hoekstra & van Eck gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting onze Cookiestatement.

Vragen of klachten? Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met gegevensbescherming@vivantus.nl Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen van de Privacyverklaring
Het kan voorkomen dat we deze Privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.

Privacyverklaring - Simpeluitelkaar 

Welke gegevens worden door onze adviseurs vastgelegd?
Wij verzamelen de gegevens op grond van het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u en het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de Wwft. Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende bemiddeling te kunnen bieden. Daarbij stelt de adviseur ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt: • voor- en achternaam • geslacht • geboortedatum • geboorteplaats • adresgegevens • telefoonnummer • e-mailadres • bankrekeningnummer 

Doelen van de verwerking?
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten binnen onze onderneming: • het optimaal mogelijk verlenen/leveren van onze diensten; • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten; • het beheren van ons klantenbestand; • het verzenden van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard; • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers; • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming; • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;Privacyverklaring - Makelaardij.

Contactgegevens
Simpeluitelkaar.nl
Hoogstraat 19-C
1541 KW Koog aan de Zaan
www.simpeluitelkaar.nl
info@simpeluitelkaar.nl
075 - 8200 423

Publicatiedatum oktober 2021