Onze werkwijze

Benieuwd naar onze werkwijze? In onderstaand overzicht geven wij je een kijkje in onze keuken en wordt stapsgewijs uitgelegd hoe wij voor jou te werk gaan.

Onze werkwijze

1
2
3
4
5

1. Gratis kennismaking

Het eerste gesprek heeft een informeel karakter, waarbij we nog niet heel diep op alle zaken ingaan. Dit gesprek is om te bepalen of er een klik is en of jullie willen dat Simpeluitelkaar jullie gaat begeleiden. Tijdens de kennismaking bepalen wij samen met jullie waarmee wij jullie kunnen helpen. Hebben jullie bijvoorbeeld behoefte aan veel begeleiding of willen jullie ons gebruiken als klankbord? Na het kennismakingsgesprek hebben jullie een richtlijn van wat er allemaal geregeld dient te worden, wat jullie zelf kunnen regelen en waarmee wij jullie kunnen helpen.  En natuurlijk ook belangrijk, wat gaat jullie dit kosten?

2. Vervolg afspraken

Tijdens de vervolg gesprekken bepalen we samen wat er geregeld moet worden. Ouderschapsplan, convenant en/of verdeling inboedel. We brengen dit in kaart door middel van eenvoudige checklists en voorbeelden van convenanten, ouderschapsplannen en boedellijsten. Wij leggen vast waar jullie het over eens zijn en sturen bij waar jullie nog onduidelijkheid over hebben. Belangrijk punt hierbij, het is geven en nemen en soms moet er een bittere pil geslikt worden. Maar als alles nu goed is geregeld, geeft dit rust en voorkomt het problemen in de toekomst.

3. Afspraken en convenanten

Zo lang je in overleg blijft is bijna alles mogelijk, dat is belangrijk om te weten. Er zijn niet heel veel verplichtingen bij een echtscheiding vanuit de wet, veel regelgeving is regelend recht. Wij houden deze regelgeving voor jullie in de gaten.  Verder is het belangrijk stil te staan bij hoe de belastingdienst naar de financiële zaken kijkt. Ook hierin zullen wij ondersteunen en adviseren. Wij leggen de gemaakte afspraken vast in het convenant en het ouderschapsplan. De praktijk leert ons dat de ouders bijna altijd samen het ouderschapsplan invullen, wij controleren vaak alleen de inhoud en berekenen de bijdragen in het levensonderhoud van de kinderen.

4. Juridische afhandeling

In Nederland mag alleen een advocaat de echtscheiding indienen bij de rechtbank. Wanneer het echtscheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan getekend zijn zorgen wij ervoor dat deze via een advocaat uit ons netwerk ingediend wordt bij de rechtbank. Jij krijgt na indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank een datum waarop je de uitspraak kunt verwachten. Na de uitspraak van de rechtbank teken je bij de advocaat op kantoor de akte van berusting, waarna deze de echtscheiding in schrijft in de registers van de burgerlijke stand. Hiermee is de echtscheiding definitief.

5. Akkoord van beide partijen

Jullie hebben in het convenant afspraken gemaakt, waarmee jullie beiden akkoord zijn gegaan. Na inschrijving van de echtscheiding dienen er nog wel zaken geregeld te worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de eigen woning, het verdelen van de spaarrekeningen, pensioenen etc. Simpeluitelkaar kan jullie hierbij helpen indien dat nodig is. Maar naar aanleiding van de eerder ingevulde checklist lukt het meestal zelf. En mocht het toch nodig zijn, kun je ons ook in het natraject altijd om hulp vragen.

Adviesgesprek aanvragen
"Mijn ex vrouw en ik waren beide welwillend om er goed uit te komen."
"Mijn ex vrouw en ik waren beide welwillend om  er goed uit te komen. Ronald heeft ons vanaf het begin zeer goed begeleid. Bleef neutraal, luisterde goed en dacht mee om voor beide de wensen en  belangen te behartigen en te realiseren. Scheiden blijft een emotioneel en  teleurstellend hoofdstuk uit ons leven maar met hulp van Ronald en ons beider  wil om zaken eerlijk en open op te lossen zijn wij beide op een positieve  manier de toekomst ingegaan. Dit alles heeft ook een positieve bijdrage  geleverd aan het verwerken van het verdriet bij onze kinderen."
- Arnoud

Contactgegevens

U vind ons in Koog aan de Zaan, in het pand van Lorem Ipsum. Wij zitten ook in IJmuiden.

Koog aan de Zaan

Hoogstraat 19-C
1541 KW Koog aan de Zaan

Gratis Adviesgesprek
IJmuiden

Willem Dreesweg 2
1314VB Almere

Gratis Adviesgesprek

Wie zijn wij?

Ontmoet Marlies Klein en Jeroen Tax, de adviseurs van Simpeluitelkaar.

Onze doelstelling is altijd dat jullie er samen uitkomen. Wij brengen met jullie in beeld wat er geregeld moet worden en hoe we dit stapsgewijs aanpakken.